Themelohet Këshilli për mbrojtje sociale të rajonit planor të Pollogut

 Themelohet Këshilli për mbrojtje sociale të rajonit planor të Pollogut   Sot me 03.06.2022 në hapësirat e Youth and Community Center në Gostivar u mbajt seanca konstituive dhe u  formua
Прочитајте повеќе

Solid Waste Management in Polog Region – Phase I

The Centre for Development of the Polog Planning Region, located at the street address: Ilindenska No.335, SEEU Campus, building no. 602 1200 Tetovo, has a need for Procurement of Solar
Прочитајте повеќе

Seanca e II-të e Këshillit për zhvillim të rajonit planor të Pollogut

Seanca e II-të e Këshillit për zhvillim të rajonit planor të Pollogut   Me 15.04.2022 në hapësirat e restoran Elektra Garden në f.Bërvenic, u mbajt seanca e rradhës e Këshillit
Прочитајте повеќе

Prezantim i Studimit për Vlerësimin e Ndikimit mbi Mjedisin Jetësor për ndërtimin e deponisë sanitare në Rusino

Prezantim i Studimit për Vlerësimin e Ndikimit mbi Mjedisin Jetësor për ndërtimin e deponisë sanitare në Rusino Përmirësimi sistematik i menaxhimit të mbetjeve të ngurta komunale në rajonin e Pollogut,
Прочитајте повеќе

Zgjidhen anëtarë të rinj në Këshillin për zhvillim të rajonit Planor të Pollogut

Zgjidhen anëtarë të rinj në Këshillin për zhvillim të rajonit Planor të Pollogut Pas realizimit të Thirrjes Publike për zgjedhjen e anëtarit në Këshillin për zhvillim të rajonit Planor të
Прочитајте повеќе

Ftesë për takim deri tek shoqatat që aplikuan pas Thirrjes Publike për zgjedhjen e një anëtari në Këshillin për zhvillim të rajonit planor të Pollogut – përfaqësues i shoqatave

Deri te: Klubi malor Luboten- Tetovë, rr.Kuzman Josifoski nr.6, Tetovë Në bazë të nenit 21 paragrafi 13, 14 dhe 15 të Ligjit për zhvillim të barabartë rajonal (“Gazeta Zyrtare e
Прочитајте повеќе

Informatë

Informata për Studimin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për projektin: “Projekti për ndërtimin e deponisë sanitare për mbeturinat e ngurta komunale jo të rrezikshme, Rusino” në komunën e Gostivarit.
Прочитајте повеќе

INFORMATË

INFORMATË Të nderuar, Biznes Qendra pranë Qendrës për zhvillim të rajonit planor të Pollogut vazhdon me sigurimin e përkrahjes mentorike për aplikim në Thirjen publike rrjedhëse të Fondit për inovacione
Прочитајте повеќе

Informatë

  Të nderuar,   Biznes qendra pranë Qendrës për zhvillim të rajonit planor të pollogut vazhdon me sigurimin e përkrahjes mentorike për aplikim në Thirrjen publike rrjedhëse të Fondit për
Прочитајте повеќе