Ftesë për sesionin e parë të Forumeve

Ftesë për sesionin e parë të Forumeve   Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut në korniza të projektit: “Zhvillim i qëndrueshëm dhe inkluziv i barabartë rajonal faza e
Прочитајте повеќе

Rishpallje e KONKURSIT PUBLIK

Qendra për Zhvillim të Rajonit Planor të Pollogut (QZHRPP) dhe Qendra për Hulumtime (Qendra inovative për Hulumtime të Aplikuara dhe Edukim – iCARE-) në kuadër të aplikacionit të projektit “Planifikimi
Прочитајте повеќе

Informacion

Ju informojmë se Qendra jonë e Biznesit nëpërmjet Qendrës për Zhvillimin e Rajonit Planor të Pollogut ofron MENTORIM FALAS për të gjitha kompanitë tregtare të interesuara, në procesin e përgatitjes
Прочитајте повеќе

 Themelohet Këshilli për mbrojtje sociale të rajonit planor të Pollogut

 Themelohet Këshilli për mbrojtje sociale të rajonit planor të Pollogut   Sot me 03.06.2022 në hapësirat e Youth and Community Center në Gostivar u mbajt seanca konstituive dhe u  formua
Прочитајте повеќе

Solid Waste Management in Polog Region – Phase I

The Centre for Development of the Polog Planning Region, located at the street address: Ilindenska No.335, SEEU Campus, building no. 602 1200 Tetovo, has a need for Procurement of Solar
Прочитајте повеќе

Seanca e II-të e Këshillit për zhvillim të rajonit planor të Pollogut

Seanca e II-të e Këshillit për zhvillim të rajonit planor të Pollogut   Me 15.04.2022 në hapësirat e restoran Elektra Garden në f.Bërvenic, u mbajt seanca e rradhës e Këshillit
Прочитајте повеќе

Prezantim i Studimit për Vlerësimin e Ndikimit mbi Mjedisin Jetësor për ndërtimin e deponisë sanitare në Rusino

Prezantim i Studimit për Vlerësimin e Ndikimit mbi Mjedisin Jetësor për ndërtimin e deponisë sanitare në Rusino Përmirësimi sistematik i menaxhimit të mbetjeve të ngurta komunale në rajonin e Pollogut,
Прочитајте повеќе

Zgjidhen anëtarë të rinj në Këshillin për zhvillim të rajonit Planor të Pollogut

Zgjidhen anëtarë të rinj në Këshillin për zhvillim të rajonit Planor të Pollogut Pas realizimit të Thirrjes Publike për zgjedhjen e anëtarit në Këshillin për zhvillim të rajonit Planor të
Прочитајте повеќе

Ftesë për takim deri tek shoqatat që aplikuan pas Thirrjes Publike për zgjedhjen e një anëtari në Këshillin për zhvillim të rajonit planor të Pollogut – përfaqësues i shoqatave

Deri te: Klubi malor Luboten- Tetovë, rr.Kuzman Josifoski nr.6, Tetovë Në bazë të nenit 21 paragrafi 13, 14 dhe 15 të Ligjit për zhvillim të barabartë rajonal (“Gazeta Zyrtare e
Прочитајте повеќе