KOMUNA E BOGOVINËS

Kryetari i Komunës: ALBON XHEMAILI

Komuna e Bogovinës është një komunë në pjesën veriperëndimore të Maqedonisë së Veriut. Qendra e komunës është fshati Bogovinë.

Komuna e Bogovinës, e cila përfshin një sipërfaqe prej 141.65 km2, kufizohet në veri me Komunën e Tetovës, në lindje me Komunën e Brvenicës, në jug me Komunën e Vrapçishtit dhe në perëndim me Republikën e Kosovës.

Sipas organizimit të ri territoria nga viti 2004 (ju bashkangjit Komuna e Kamjanit), komuna e Bogovinës  ka 28,997 banorë.

Lidhje në uebfaqen e komunës: http://komunabogovine.gov.mk/

Kryetari i Komunës: ENVER PAJAZITI

Komuna e Brvenicës është një komunë në pjesën veriperëndimore të Maqedonisë së Veriut. Qendra e komunës është fshati Brvenicë.

Komuna, e cila mbulon një sipërfaqe prej 164.3 km2, u krijua në vitin 1996 me Ligjin për Organizimin Territorial të R. Maqedonisë së Veriut. Para vitit 1996, territori i komunës së Brvenicës ishte pjesë integrale e komunës së Tetovës. Brvenica është një komunë rurale dhe kufizohet me komunat: e Tetovës, Bogovinës, Zhelinës, Gostivarit, Vrapçishtit dhe Makedonski Brod. Nëpër komunë kalon Lumi Vardar. Përgjatë lumit Vardar, forma të rëndësishme gjeografike në komunë janë Lugina e Pollogut dhe Mali i Thatë, i cili shtrihet në të gjithë komunën. Brenda komunës është gjithashtu edhe nji pjesë e Liqenit Kozjak.

Sipas regjistrimit të vitit 2002, komuna ka 15,855 banorë.

Lidhje në uebfaqen e komunës: http://www.brvenica.gov.mk.aspx

Kryetari i bashkisë: ISEN SHABANI

Komuna e Vrapçishtit është një komunë në pjesën perëndimore të Maqedonisë së Veriut. Qendra e komunës është fshati Vrapçisht.

Komuna e Vrapçishtit ndodhet ndërmjet qyteteve të Tetovës dhe Gostivarit, në luginën e Malit Sharr, në pjesën veriperëndimore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila përfshin një pjesë të madhe të fushës së Pollogut. Kufizohet me komunat e Bogovinës, Bervenicës, Gostivarit dhe në perëndim me Republikën e Kosovës. Si zonë rurale, ajo zë një sipërfaqe prej rreth 192 km2, me 28,100 banorë.

Lidhje në uebfaqen e komunës: https://komunavrapcisht.gov.mk/mk/

Kryetari i Komunës: ARBEN TARAVARI

Komuna e Gostivarit është një komunë në pjesën veriperëndimore të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në territorin e komunës buron Lumi më i madh i maqedonisë, Vardari. Selia e komunës është qyteti i Gostivarit.

Gostivari është një komunë që mbulon rreth 650 kilometra katrorë. Qyteti paraqet një mjedis administrativ, politik, biznesor dhe kulturor për rreth tetëdhjetë mijë banorë, nga të cilët gati 36 mijë jetojnë në qendër të qytetit. Mjedisi tipik multikulturor. Këtu jetojnë maqedonas, shqiptarë, turq, romë dhe të tjerë. Një qytet që është një vend vërtet i bukur për të jetuar, sepse ofron një klimë të këndshme në të gjitha periudhat e vitit, vendndodhje të shkëlqyeshme, komunikime, kushte biznesi, shkollimi.

Komuna e vjetër e Gostivarit që ekzistonte deri në vitin 2004 kishte 49,545 banorë, por numri aktual i banorëve të komunës së Gostivarit është 81,042.

Lidhje në faqen e internetit të komunës: http://gostivari.gov.mk/mk/pocetna/

Kryetari i Komunës: BLERIM SEJDIU

Komuna e Zhelinës është një komunë në Pollog, rajoni i Tetovës, pjesa perëndimore e Maqedonisë së Veriut. Selia e komunës është fshati Zhelinë.

Komuna e Zhelinës mbulon një sipërfaqe prej 201.04 km2.

Sipas një vlerësimi nga viti 2016, komuna e Zhelinës ka 28,044 banorë.

Lidhje në uebfaqen e komunës: https://zhelina.gov.mk/

Kryetari i Komunës: DARKO BLAZESKI

Komuna e Jegunovcës është një komunë e vendosur në pjesën veriperëndimore të Pollogut të poshtëm, pjesa perëndimore e Maqedonisë së Veriut. Selia është fshati Jegunovcë.

Përreth saj të çon rruga rajonale R-1203, e cila ka rëndësi ndërkombëtare. Gjithashtu këtu kalon edhe hekurudha Shkup-Tetovë-Kërçovë. Kufizohet me komunat: Tearcës, Zhelinës dhe Sarajit, si dhe vijën e kufirit shtetëror me Republikën e Kosovës. Komuna e Jegunovcës mbulon një sipërfaqe prej 174 km2.

Sipas regjistrimit të vitit 2002, komuna ka 10,790 banorë.

Lidhje në faqen e internetit të komunës: https://opstinajegunovce.gov.mk/

Kryetari i Komunës: MEDAT KURTOVSKI

Komuna e Mavrovës dhe Rostushës është një komunë në pjesën perëndimore të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Është themeluar në vitin 2004 me bashkimin e komunave të Mavrovi Anovi dhe Rostushës. Qendra e komunës është fshati Rostushë. Në jug kufizohet me Komunën e Dibrës, në lindje me Komunën e Kërçovës ndërsa në veri me Komunën e Gostivarit. Komuna shtrihet në një sipërfaqe prej 663.19 km2.

Sipas regjistrimit të fundit nga 2002, komuna ka 8618 banorë.

Lidhje në uebfaqen e komunës: http://www.mavrovoirostuse.gov.mk/?page_id=48

Kryetari i Komunës: ISEN ASANI

Komuna e Tearcës është një komunë në pjesën veriperëndimore të Maqedonisë së Veriut. Qendra e komunës është fshati Tearcë.

Komuna, e cila mbulon një sipërfaqe prej 136.55 km2, ndodhet në zonën e Pollogut të poshtëm, në veri të qytetit të Tetovës. Në lindje dhe juglindje kufizohet me Komunën e Jegunovcës, në jug me Komunën e Tetovës, ndërsa në veriperëndim prek kufirin shtetëror Maqedoni-Kosovë.

Sipas regjistrimit të vitit 2002, komuna ka 22,454 banorë.

Lidhje në uebfaqen e komunës: https://www.tearce.gov.mk/

Kryetari i Komunës: TEUTA ARIFI

Komuna e Tetovës është një komunë në pjesën perëndimore të R. Maqedonisë së Veriut. Qendra e komunës është qyteti i Tetovës.

Tetova ndodhet në pjesën veriperëndimore të Republikës së Maqedonisë së Veriur, në shpatet e malit Shar, pra në pjesën e poshtme të Luginës së Pollogut. Sot, komuna e Tetovës shtrihet në një sipërfaqe prej 261,89 km2, dhe së bashku me komunat e sapo krijuara që rezultojnë prej saj dhe të cilat deri më sot gravitojnë drejt saj, ajo zonë është 1.053 km2.

Tetova ndodhet në lartësinë 460 – 500 metra mbi nivelin e detit dhe ka një klimë të mesme kontinentale me një temperaturë mesatare vjetore prej 11.6 ° C.

Nga pikëpamja demografike, Komuna e Tetovës është një mjedis multietnik me 86,580 qytetarë dhe është një nga komunat më të mëdha për sa i përket popullsisë në Maqedoninë Veriore.

Lidhje në faqen e internetit të komunës: https://www.tetova.gov.mk/default.aspx?lan=2