SESIONI I PARË FORUMI MBI ZBATIMIN E PROJEKTEVE NË RAJONIN PLANIFIKOR TË POLLOGUT PËR VITIN 2024

SESIONI I PARË FORUMI MBI ZBATIMIN E PROJEKTEVE NË RAJONIN PLANIFIKOR TË POLLOGUT PËR VITIN 2024 Mbajtja e sesionit të parë të forumit më 10.11.2023 shpalli fillimin e procesit të
Прочитајте повеќе

FORUMET RAJONALE TË BASHKËSIVE

FORUMET RAJONALE TË BASHKËSIVE Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut në korniza të projektit: “Zhvillim i qëndrueshëm dhe inkluziv i barabartë rajonal” – faza e II-të, të cilin
Прочитајте повеќе

Рuntori nga fusha e planifikimit urban dhe komunikacionit-për projektin Plani për lëvizje të qëndrueshme urbane

Рuntori nga fusha e planifikimit urban dhe komunikacionit-për projektin Plani për lëvizje të qëndrueshme urbane Me datë 20.12.2022 u mbajt punëtoria e organizuar nga Qendra për zhvillim të rajonit planor
Прочитајте повеќе

Seanca e VII e Këshillit për zhvillim të rajonit planor të Pollogut

Seanca e VII e Këshillit për zhvillim të rajonit planor të Pollogut   Me 15.12.2022 në sallën e mbledhjeve në UEJL u mbajt seanca e shtatë e Këshillit për zhvillim të
Прочитајте повеќе

SESIONI I DYTË I FORUMIT PËR REALIZIMIN  E PROJEKTEVE NË RAJONIN PLANOR TË POLLOGUT PËR VITIN 2023

SESIONI I DYTË I FORUMIT PËR REALIZIMIN  E PROJEKTEVE NË RAJONIN PLANOR TË POLLOGUT PËR VITIN 2023 Më datë 13.12.2022 (e Martë) me fillim nga ora 11:00 në ambientet e
Прочитајте повеќе

U realizua trajnimi për përmirësimin e Aftësive të Komunikimit

U realizua trajnimi për përmirësimin e Aftësive të Komunikimit Më 29.11.2022, Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut e organizoi punëtorinë për komunikim efektiv dhe ngritjen e dukshmërisë së
Прочитајте повеќе

SESIONI I PARË I FORUMIT PËR REALIZIMIN  E PROJEKTEVE NË RAJONIN PLANOR TË POLLOGUT

SESIONI I PARË I FORUMIT PËR REALIZIMIN  E PROJEKTEVE NË RAJONIN PLANOR TË POLLOGUT Me realizimin e sesionit të parë të forumit me 16.11.2022 filloi edhe procesi i Forumeve rajonale
Прочитајте повеќе

Ftesë për sesionin e parë të Forumeve

Ftesë për sesionin e parë të Forumeve   Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut në korniza të projektit: “Zhvillim i qëndrueshëm dhe inkluziv i barabartë rajonal faza e
Прочитајте повеќе

Ftesë për sesionin e parë të Forumeve

  Ftesë për sesionin e parë të Forumeve   Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut në korniza të projektit: “Zhvillim i qëndrueshëm dhe inkluziv i barabartë rajonal faza
Прочитајте повеќе