KONKURS PUBLIK/ЈАВЕН ОГЛАС

  Qendra për Zhvillim të Rajonit Planor të Pollogut (QZHRPP) dhe Qendra për Hulumtime (Qendra inovative për Hulumtime të Aplikuara dhe Edukim – iCARE-) në kuadër të aplikacionit të projektit
Прочитајте повеќе

Ftesë për takim deri tek shoqatat që aplikuan pas Thirrjes Publike për zgjedhjen e një anëtari në Këshillin për zhvillim të rajonit planor të Pollogut – përfaqësues i shoqatave

Deri te: Klubi malor Luboten- Tetovë, rr.Kuzman Josifoski nr.6, Tetovë Në bazë të nenit 21 paragrafi 13, 14 dhe 15 të Ligjit për zhvillim të barabartë rajonal (“Gazeta Zyrtare e
Прочитајте повеќе

Thirrje Publike

Thirrje Publike Për zhvillim të vazhdueshëm të mjediseve rurale dhe bashkësive rurale nevojitet bashkim i të gjitha palëve të interesit të cilët nëpërmjet mundësive dhe aktiviteteve të tyre mund të
Прочитајте повеќе