RËR PUBLIKUN

SHPALLJE PUBLIKE

Bazuar në nenin 30 të Ligjit për zhvillim të barabartë rajonal (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 24/21), dhe në bazë të Kontratës së nënshkruar për realizimin
Прочитајте повеќе

Bilanci tatimor

Bilanci tatimor Linku për Bilancin Tatimor 2019: Bilanci Tatimor 2019 Linku për Bilancin Tatimor 2020: Bilanci Tatimor 2020 Linku për Bilancin Tatimor 2021: Bilanci Tatimor 2021 Linku për Bilancin Tatimor
Прочитајте повеќе

Bilanci i të Ardhurave dhe Shpenzimeve.

Bilanc i të Ardhurave dhe Shpenzimeve Linku për 2019 Bilanc i të Ardhurave dhe Shpenzimeve: 2019 Bilanc i të Ardhurave dhe Shpenzimeve Linku për 2020 Bilanc i të Ardhurave dhe
Прочитајте повеќе

SESIONI I PARË FORUMI MBI ZBATIMIN E PROJEKTEVE NË RAJONIN PLANIFIKOR TË POLLOGUT PËR VITIN 2024

SESIONI I PARË FORUMI MBI ZBATIMIN E PROJEKTEVE NË RAJONIN PLANIFIKOR TË POLLOGUT PËR VITIN 2024 Mbajtja e sesionit të parë të forumit më 10.11.2023 shpalli fillimin e procesit të
Прочитајте повеќе

FORUMET RAJONALE TË BASHKËSIVE

FORUMET RAJONALE TË BASHKËSIVE Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut në korniza të projektit: “Zhvillim i qëndrueshëm dhe inkluziv i barabartë rajonal” – faza e II-të, të cilin
Прочитајте повеќе

Рuntori nga fusha e planifikimit urban dhe komunikacionit-për projektin Plani për lëvizje të qëndrueshme urbane

Рuntori nga fusha e planifikimit urban dhe komunikacionit-për projektin Plani për lëvizje të qëndrueshme urbane Me datë 20.12.2022 u mbajt punëtoria e organizuar nga Qendra për zhvillim të rajonit planor
Прочитајте повеќе

Komunat në rajon

o1
o2
o3
o4
o5
o6
o7
o8
o9

Mundësuar nga:

Zhvillim i qëndrueshëm dhe inkluziv i balancuar rajonal