RËR PUBLIKUN

Рuntori nga fusha e planifikimit urban dhe komunikacionit-për projektin Plani për lëvizje të qëndrueshme urbane

Рuntori nga fusha e planifikimit urban dhe komunikacionit-për projektin Plani për lëvizje të qëndrueshme urbane Me datë 20.12.2022 u mbajt punëtoria e organizuar nga Qendra për zhvillim të rajonit planor
Прочитајте повеќе

Seanca e VII e Këshillit për zhvillim të rajonit planor të Pollogut

Seanca e VII e Këshillit për zhvillim të rajonit planor të Pollogut   Me 15.12.2022 në sallën e mbledhjeve në UEJL u mbajt seanca e shtatë e Këshillit për zhvillim të
Прочитајте повеќе

SESIONI I DYTË I FORUMIT PËR REALIZIMIN  E PROJEKTEVE NË RAJONIN PLANOR TË POLLOGUT PËR VITIN 2023

SESIONI I DYTË I FORUMIT PËR REALIZIMIN  E PROJEKTEVE NË RAJONIN PLANOR TË POLLOGUT PËR VITIN 2023 Më datë 13.12.2022 (e Martë) me fillim nga ora 11:00 në ambientet e
Прочитајте повеќе

U realizua trajnimi për përmirësimin e Aftësive të Komunikimit

U realizua trajnimi për përmirësimin e Aftësive të Komunikimit Më 29.11.2022, Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut e organizoi punëtorinë për komunikim efektiv dhe ngritjen e dukshmërisë së
Прочитајте повеќе

SESIONI I PARË I FORUMIT PËR REALIZIMIN  E PROJEKTEVE NË RAJONIN PLANOR TË POLLOGUT

SESIONI I PARË I FORUMIT PËR REALIZIMIN  E PROJEKTEVE NË RAJONIN PLANOR TË POLLOGUT Me realizimin e sesionit të parë të forumit me 16.11.2022 filloi edhe procesi i Forumeve rajonale
Прочитајте повеќе

Ftesë për sesionin e parë të Forumeve

Ftesë për sesionin e parë të Forumeve   Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut në korniza të projektit: “Zhvillim i qëndrueshëm dhe inkluziv i barabartë rajonal faza e
Прочитајте повеќе

Komunat në rajon

o1
o2
o3
o4
o5
o6
o7
o8
o9

Mundësuar nga:

Zhvillim i qëndrueshëm dhe inkluziv i balancuar rajonal