Sesion informativ për shkëmbimin e përvojave dhe mësimeve të nxjerra nga pilotimi i konstituimit të Këshillit të Mbrojtjes Sociale në një rajon planor September 2, 2021 READ MORE INFORMATË August 27, 2021 READ MORE Thirrje Publike May 31, 2021 READ MORE Informatë May 27, 2021 READ MORE Shpallje për konsulenca publike të dokumenteve për ruajtje të mjedisit jetësor dhe aspekteve sociale në kuadër të projektit “Përforcimi i turizmit alternativ në zonat rurale të Pollogut” March 13, 2020 READ MORE Komuna e Gostivarit fitoi një eskavator. December 24, 2019 READ MORE

Sesion informativ për shkëmbimin e përvojave dhe mësimeve të nxjerra nga pilotimi i konstituimit të Këshillit të Mbrojtjes Sociale në një rajon planor

Qendra për Zhvillimin e Rajonit Planor të Pollogut në kuadër të projektit “Zhvillimi i balancuar rajonal i qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës” i financuar nga Konfederata Zvicerane dhe Ministria e Vetëqeverisjes Lokale,
Прочитајте повеќе

INFORMATË

INFORMATË Të nderuar, Biznes Qendra pranë Qendrës për zhvillim të rajonit planor të Pollogut vazhdon me sigurimin e përkrahjes mentorike për aplikim në Thirjen publike rrjedhëse të Fondit për inovacione
Прочитајте повеќе

Thirrje Publike

Thirrje Publike Për zhvillim të vazhdueshëm të mjediseve rurale dhe bashkësive rurale nevojitet bashkim i të gjitha palëve të interesit të cilët nëpërmjet mundësive dhe aktiviteteve të tyre mund të
Прочитајте повеќе

Informatë

  Të nderuar,   Biznes qendra pranë Qendrës për zhvillim të rajonit planor të pollogut vazhdon me sigurimin e përkrahjes mentorike për aplikim në Thirrjen publike rrjedhëse të Fondit për
Прочитајте повеќе

Shpallje për konsulenca publike të dokumenteve për ruajtje të mjedisit jetësor dhe aspekteve sociale në kuadër të projektit “Përforcimi i turizmit alternativ në zonat rurale të Pollogut”

Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut në kuadër të projektit “Projektit për konkurim lokal dhe rajonal“ i përkrahur nga BE, administruar nga Banka Botërore dhe zbatuar nga Kabineti
Прочитајте повеќе

Komuna e Gostivarit fitoi një eskavator.

Me date 19.12.2020 Komuna e Gostivarit fitoi një eskavator e cila u sigurua nga Qendra për zhvillim të rajoni planor të Pollogut perms Birosë për zhvillim të barabartë rajonal dhe
Прочитајте повеќе

Komunat në rajon

o1
o2
o3
o4
o5
o6
o7
o8
o9

Mundësuar nga:

Zhvillim i qëndrueshëm dhe inkluziv i balancuar rajonal