Shpallje për konsulenca publike të dokumenteve për ruajtje të mjedisit jetësor dhe aspekteve sociale në kuadër të projektit “Përforcimi i turizmit alternativ në zonat rurale të Pollogut” March 13, 2020 READ MORE Komuna e Gostivarit fitoi një eskavator. December 24, 2019 READ MORE Komuna e Bogovinës fitoi një maqinë për pastrimin e rrugëve. December 24, 2019 READ MORE Lajmërim December 24, 2019 READ MORE Menaxhimi i mbetjeve të ngurta në rajonin e Pollogut November 19, 2019 READ MORE Shpallje për debat publik për Propozim raportin për vlerësim strategjik November 19, 2019 READ MORE

Shpallje për konsulenca publike të dokumenteve për ruajtje të mjedisit jetësor dhe aspekteve sociale në kuadër të projektit “Përforcimi i turizmit alternativ në zonat rurale të Pollogut”

Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut në kuadër të projektit “Projektit për konkurim lokal dhe rajonal“ i përkrahur nga BE, administruar nga Banka Botërore dhe zbatuar nga Kabineti
Прочитајте повеќе

Komuna e Gostivarit fitoi një eskavator.

Me date 19.12.2020 Komuna e Gostivarit fitoi një eskavator e cila u sigurua nga Qendra për zhvillim të rajoni planor të Pollogut perms Birosë për zhvillim të barabartë rajonal dhe
Прочитајте повеќе

Komuna e Bogovinës fitoi një maqinë për pastrimin e rrugëve.

Me date 19.12.2020 Komuna e Bogovinës fitoi një maqinë për pastrimin e rrugëve e cila u sigurua nga Qendra për zhvillim të rajoni planor të Pollogut permes Birosë për zhvillim
Прочитајте повеќе

Lajmërim

Прочитајте повеќе

Menaxhimi i mbetjeve të ngurta në rajonin e Pollogut

Прочитајте повеќе

Shpallje për debat publik për Propozim raportin për vlerësim strategjik

Прочитајте повеќе

Komunat në rajon

o1
o2
o3
o4
o5
o6
o7
o8
o9

Mundësuar nga:

Zhvillim i qëndrueshëm dhe inkluziv i balancuar rajonal