Skip to content

Category: Aktivitetet

INFORMATË

INFORMATË Të nderuar, Biznes Qendra pranë Qendrës për zhvillim të rajonit planor të Pollogut vazhdon me sigurimin e përkrahjes mentorike për aplikim në Thirjen publike rrjedhëse të Fondit për inovacione
Прочитајте повеќе

Shpallje për konsulenca publike të dokumenteve për ruajtje të mjedisit jetësor dhe aspekteve sociale në kuadër të projektit “Përforcimi i turizmit alternativ në zonat rurale të Pollogut”

Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut në kuadër të projektit “Projektit për konkurim lokal dhe rajonal“ i përkrahur nga BE, administruar nga Banka Botërore dhe zbatuar nga Kabineti
Прочитајте повеќе

Lajmërim

Прочитајте повеќе

Plani rejonal për menaxhim me mbetjet pë rajonin e Pollogut

Прочитајте повеќе

Anëtarët e rrjetit STEP nga rajoni i Pollogut dhe Elbasanit e organizuan punëtorinë e parë për krijimin e pakove të përbashkëta turistike

Me 04-05 mars 2019, “STEP – Projekti për avansimin e turizmit bashkëkohor” zhvilloi në Hotel Scardus në Kodrën e Diellit në Tetovë punëtori dy-ditore për krijimin e pakove të përbashkëta
Прочитајте повеќе

FORUMET RAJONALE NË BASHKËSI

Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut në kuadër të projektit “Zhvillim inklluziv i qëndrueshëm dhe i barabartë rajonal” financiarisht i përkrahur nga ana e Ministrisë për vetëqeverisje lokale
Прочитајте повеќе