Покана за презентација

ФИТР  Ве поканува на презентација на условите за аплицирање на отворениот јавен конкурс по редовна постапка за Кофинанисрани грантови за новоосновани трговски друштва „старт-ап“и „спин-оф“ 4.

 

Преку овој инструмент Фондот за иновации и технолошки развој обезбедува финансиска поддршка:

до 90% (деведесет проценти) од вкупниот буџет на проект, но не повеќе од 40.000 (четириесет илјади) евра во денарска противвредност за трговски друштва до 3 (три) години постоење до моментот на аплицирање или за трговско друштво кое ќе се основа во рок од 30 дена по прием на Известување за селекција на предлог проект (во случај кога како апликант се јавува тим), односнодо 85% (осумдесет и пет проценти) од вкупниот буџет на проект, но не повеќе од 60.000 (шеесет илјади) евра во денарска противвредност за трговски друштва со над 3 (три), а помалку од 6 (шест) години постоење до моментот на аплицирање.

 

Преостанатиот износ од 10% (десет проценти), односно 15% (петнаесет проценти) од вкупниот буџет за проект треба да биде обезбеден од страна на апликантот.

Целта на овој повик е да се поттикне развој на иновативност кај новооснованите трговски друштва преку обезбедување на неопходната финансиска поддршка за активности поврзани со истражување и развој. Дополнително, се очекува да се поттикне развој на културата на преземање на ризик и воведување иновации, да се обезбеди поддршка за правните лица кои сакаат да развијат нов или подобрен производ, процес, и/или услуга, како и да се поттикне комерцијализација на резултатите од истражувања спроведени во рамки на високообразовните односно научно-истражувачките установи.

 

На повикот сите заинтересирани може да аплицираат најдоцна до 8-ми август 2022 година, до 14.00 часот, а целата проектната документација и начинот на аплицирање се целосно достапни на веб страницата: https://fitr.mk/startapuvaj4/

 

‼ Презентацијата на инфо сесијата ќе ја реализираат надлежните лица од ФИТР, преку Бизнис центарот на Центарот за развој на Полошки плански регион, која ќе се одржи на ден 05.07.2022 година (вторник) со почеток од 12:00 часот преку

апликацијата ЗООМ, на следниот линк:

 

https://us06web.zoom.us/j/87377289308?pwd=VHVoTWxKb0RzZ0dkdnQ0cVhod1RMQT09

 

Meeting ID: 873 7728 9308
Passcode: 071905

 

За сите останати информации поврзани со конкретниот повик може да се обратите и на емаил адресата: manager@rdcpolog.mk или директно да се јавите на следното лице за контакт: Александра Ѓорѓеска Ашовска тел. број 075 246 951

Формиран Совет за социјална заштита на Полошкиот плански регион

Формиран Совет за социјална заштита на Полошкиот плански регион

Денеска на 03.06.2022 година во просториите на Youth and Community Center во Гостивар се одржа Конститутивна Седница и се формираше Советот за социјална заштита на Полошкиот плански регион каде членови се градоначалниците на сите девет општини на Полошкиот плански регион и директорите на Центрите за социјална работа во регионот, на Тетово и Гостивар. Центарот за развој на Полошкиот плански регион има улога на административно тело.

За претседател на Советот за социјална заштита  на Полошкиот плански регион едногласно беше избран градоначалникот на општина Желино, г.Блерим Сејдиу со мандат од една година.

На Седницата беше усвоен Деловникот за работа со кој се уредува начинот на работа на Советот за социјална заштита исто така беа задолжени директорите на Центрите за социјална работа во регионот на Тетово и Гостивар што е можно побрзо да го спремат и прилагодат со податоци од општините од ППР, Предлогот за потребата од развивање на социјални услуги во Полошкиот планскиот регион, видот и начинот на воспоставување на услугите, кој преглед во иднина ќе овозможи да се искористат капацитетите на Центарот за развој и да се аплицира за проекти од областа на социјалната заштита.

Од страна на експертот од областа на социјалната заштита ангажиран од страна на СДЦ г.Јован Манасиевски, имаше воведно обраќање пред присутните пред кои го нагласи значењето на конституирањето на овој Совет и истакна дека со тоа се прави чекор кон децентрализација на социјалната заштита. Исто така се задржа и ги потенцираше потребите на Полошкиот регион од областа на социјалната заштита, како што е потребата не само од градење на старечки домови, туку и развивање на мерката помош и нега во домот со што би биле опфатени поголем број на лица на кои им е потребна оваа грижа а не само изградбата на градинките.

За Полошкиот плански регион, од големо значење е и потребата од мапирање на социјалните ризици и формирање на Совети за социјална заштита во секоја општина, со цел донесување на Годишни планови за социјална заштита. Со овие планови ќе се дефинираат потребите и општините ќе можат да аплицираат за добивање на грантови, како и користење на европските и другите расположливи фондови.

Solid Waste Management in Polog Region – Phase I

The Centre for Development of the Polog Planning Region, located at the street address: Ilindenska No.335, SEEU Campus, building no. 602 1200 Tetovo, has a need for Procurement of Solar Photovoltaic System for the Rusino landfill within the project “Solid Waste Management in Polog Region, Phase I” financed by Swiss State Secretariat for Economic Affairs SECO. For that purpose, the Contracting Authority shall conduct a procurement using simplified competitive procedure. Therefore, we would like to invite you to submit your tender for the above mentioned subject of the procurement no later than 02.06.2022 at 12:00 at the address stated above.  Enclosed, you will find following documents:

I.  Instructions to tenderers
II. Terms of Reference
III. Tender form
IV. General Conditions of Supply Contract
V.  Special Conditions of Supply Contract

When preparing your tender, please use the tender form which is an integral part of this Request and fill in the English language.

Покана

Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР), Ве поканува на презентација на условите за аплицирање на отворениот јавен повик за инструментот за кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст. Сите  информации поврзани со конкретниот повик се достапни на следниот линк: Јавен конкурс  за кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст по редовна постапка – Фитр (fitr.mk)

 

Целта на овој инструмент е да се обезбеди финансиска поддршка за технолошки развој на претпријатија и приватни здравствени установи (ПЗУ) за забрзан економски раст, кои ги исполнуваат условите од Правилникот за инструментот за поддршка Кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст.

Презентацијата ќе ја реализираат надлежните лица од ФИТР, преку Бизнис центарот на Центарот за развој на Полошки плански регион, на инфо-сесија која ќе се одржи на ден 23.05.2022 година (понеделник) од 10:00 до 12:00 часот со апликацијата ЗООМ, на следниот линк:

 

https://us06web.zoom.us/j/87803491701?pwd=cVZNT2hKVXJycFhGYVBndU1YUHdxUT09 Meeting ID: 878 0349 1701

Passcode: 436393

Воедно, Ве информираме дека за да Ви се зголемат можностите за добивање финансиски средства, нашиот Бизнис Центар обезбедува БЕСПЛАТНА МЕНТОРСКА ПОДДРШКА за сите заинтересирани компании и приватните здравствени организации, во процесот на изработка на Вашата предлог апликација.

Остварувањето на правото за бесплатна менторска поддршка се добива по принципот – “прв пријавен, прв услужен”. За да ја искористите оваа извонредна можност, потребно е да се пријавите на следниот линк:

https://forms.gle/grQZTjpieqgCqa6H8

 

За дополнителни информации за повикот и менторската поддршка може да се обратите и на емаил адресата: manager@rdcpolog.mk  или директно да се јавите на  тел. број 075 246 951.

Ве молиме најдоцна до 23.05.2022 година (понеделник) до 09:00 часот да го пријавите присуството на претставник од Вашата компанија или здравствена организација на инфо-сесијата, на било кој од гореспоменатите контакти.

Информација

Почитувани,

Ве информираме дека е објавен првиот јавен  конкурс за Kофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст од страна на Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР). За сите заинтересирани потенцијални апликанти од Полошкиот регион детални информации за повикот можете да најдете на следниот линк:

https://fitr.mk/%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b7%d0%b0%d0%bd-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82-2/

Со почит,

Центaр за развој на Полошки плански регион

III- Сотанок на Советот за развој на Полошки плански регион

III- Сотанок на Советот за развој на Полошки плански регион

 

На 26.04.2022 година во просториите на Хотел Меркуре со почеток во 17:30 часот се одржа третата седница на Советот за развој на Полошки плански регион, на која меѓу другото како една од поважните точки на дневниот ред беше: Одобрување на Приоритетната листа на предлог-проекти, за повикот во БРР за проекти од Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 година , кои ќе бидат приоритет за аплицирање годинава, проекти кои се во интерес на граѓаните на сите општини кои се дел од Полошки плански регион.

 

Се дискутираше и за зголемување и зајакнување на техничките капацитети на Регионалното претпријатие за управување со отпад Русино/Полог, како и за изработка на одредени физибилити студии и техничка документација кои ќе бидат во согласност со Програмата за развој на полошкиот плански регион i во согласност со регионалните критериуми од БРР.

 

Едно од поважните прашања на оваа средба беше локацијата на станицарот за кучињата скитници. Исто така, СРППР се согласи да се започне со подготовки за проекти за канализација, водоснабдување и други проекти поврзани со подобрување на инфраструктурата и создавање поповолни услови за сите граѓани бидејќи е можно овие проекти да се реализираат преку Бирото за регионален развој и од други извори на финасирање.

Втора (последователна) сесија од програмата „Регионални форуми во заедницата“- II фаза

Втора (последователна) сесија од програмата „Регионални форуми во заедницата“- II фаза

На 21.04.2022 (четврток) со почеток во 11:00 часот во просториите на „Ресторан Електра Гарден“ во с.Брвеница се одржа втората (последователна) сесија од програмата „Регионални форуми во заедницата“- II фаза, што се организира во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, кој е подджан на Министерството за локална самоуправа на РСМ и Швајцарската агенција за развој и соработка СДЦ.

На оваа форумска сесија беа презентирани 3 (три) концепт решенијата за предлог проектите за Грантова шема и презентација на 4 (четири) концепт решенија од листата на предлог проекти за Програмата за рамномерен регионален развој на БРР/МЛС за 2022, индикативно за 2023 година.

На втората форумска сесија се образложија критериумите за избор на проекти како и начинот на гласање од Грантова шема. По презентирање на проектите се изврши избирањее т.е рангирање на концептните решенија од грантовата шема.

Регионалниот форум во заедницата е програма која има за цел вклучување на граѓаните во процесот на донесување одлуки и зголемување на транспарентноста и одговорноста на општините и регионот.

 

II- Сотанок на Советот за развој на Полошки плански регион

II- Сотанок на Советот за развој на Полошки плански регион

 

На 15.04.2022 во просториите на Електра Гарден во с.Брвеница, се одржа седница по ред на Советот за развој на Полошкиот плански регион каде присутни беа скоро сите градоначалници на општините од Полошки плански регион, кои истовремено се членови на СРППР.

На оваа седница беа одобрени важни документи за тековното работење и функционирање на ЦРППР исто така се дискутираше за потребата од реализација на развојни проекти и одобрување на финансискиот план на центарот за 2022 година.

Се дискутираше и за претпријатието за управување со отпад Русино Полог за подобрување на функционирањето и обезбедувањето на подобри услуги и за ред други прашања кои ќе се решаваат во соработка со општините и Министерството за екологија.

Исто така, се разговараше за формирањето на Советот за социјална заштита и од страна на надворешниот експерт на МПС беше презентирано студиското патување во ЕУ, коj во исто време помина со поддршка на сите членови на СРППР.

 

Усвоени точки:

▪︎ Завршна сметка на ЦРППР за 2021 година,

▪︎ Годишен извештај за реализација на програмата за развој на Полошкиот плански регион 2021-2026, за 2021 година,

▪︎ Акционен план за 2022 година,

▪︎ Финансиски план за 2022 година,

▪︎ Членување на ЦРППР во Ican, и други.

 

Презентација за легислативата и методологијата за изработка и донесување на ППРСМ од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање

Презентација за легислативата и методологијата за изработка и донесување на ППРСМ од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање

 

Денеска во рамки на отпочнатите активности од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање за изработка на нов Просторен план на Република Северна Македонија за развојниот период од 2020 до 2040 година, денес во Универзитет на Југоисточна Европа во конференциска сала во Ректоратот, во Тетово се одржа Презентација за легислативата за изработка и донесување на ППРСМ од страна на Министерството за животна средина и просторно на која учествуваа на Министерот за животна средина и просторно планирање г-дин Насер Нуредини, Директорката на Агенцијата за просторно планирање Андријана Андреева, Претседателот на Советот за развој на ППР на градоначалниците на општините од Полошки плански регион, Директорот на Центар за развој на Полошки плански регион, работната група за следење, водење и насочување на процесот за изработка формирана од страна на МЖСПП.

На состанокот беше презетирана легислативата и методологијата за изработка на нов просторен план, исто така од страна на општините од Полошкиот плански регион беше побарано да бидат назначени контакт лица за понатамошна размена на податоци и информации кои ќе бидат неопходни за успешно реализирање целите на задачите при изработка на новиот просторен план на Република Северна Македонија за развојниот период од 2020 до 2040 година.

ПРВА ФОРУМСКА СЕСИЈА ВО ПОЛОШКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

ПРВА ФОРУМСКА СЕСИЈА ВО ПОЛОШКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

Одржувањето на првата форумска сесија на 16.03.2022 година го најави започнувањето на процесот на Регионални форуми во заедницата во Полошкиот плански регион, на кој учествуваа над 50-тина претставници од деветте општини од Полошкиот плански регион, невладини организации, претставници од бизнис секторот, советници од Советите на општините, кои активно дискутираа а воедно предлагаа и решенија како да се надминат проблемите со цел да се подобрат условите за живот на сите жители во регионот, што е од особено значење за успешна реализација на регионалниот форумски процес. Процесот е поддржан и финансиран од страна на Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка СДЦ, преку проектот “Одржлив и инклузивен рамнoмерен региoнален развoј – 2 фаза“

Првата форумска сесија беше поделена во два дела, се предлoжија проектни идеи и решенија по две Програми и тоа:

  • Програма за проекти преку Грантова шема на МЛС/СДЦ и
  • Програма за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година на МЛС/БРР

Во првиот дел по Програмата за Грантовата шема за Полошкиот плански регион предвидено е да се доделат средства околу 20 милиони денари. За таа цел присутните на форумот имаа можност да идентификуваат и дефинираат приоритетни регионални проблеми за секоја од претходно утврдените приоритетни области  и предложија проектни идеи.

Во вториот дел од денот учесниците предлагаа проектни идеи по Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023, каде на располагање се околу 55 милиони денари за имплементација на проекти од регионално значење.

Во периодот кој што следува врз основа на идентификуваните предизвици од првата форумска сесија ќе се развијат концептни решенија и по двете Програми кои понатаму ќе се презентираат пред Советот за развој на Полошкиот плански регион како и пред присутните учесници на втората форумска сесија, која е планирана да се одржи кон крајот на месец април 2022 година.

Агенда: