VII- Сотанок на Советот за развој на Полошки плански регион

  VII– Сотанок на Советот за развој на Полошки плански регион На 15.12.2022 година во салата за состаноци на УЕЈЛ се одржа седмата седница на Советот за развој на Полошки
Прочитајте повеќе