29 January 2021 By rdcpolog in RDC Polog, Uncategorized @mk

Test

Read more +23 January 2021 By rdcpolog in Headline, RDC Polog, RDC Polog, RDC Polog, Uncategorized @mk

Стакленик и метеоролошка станица во Полошкиот регион за подобрување на земјоделското производство

Read more +24 December 2020 By rdcpolog in RDC Polog

Јавен Оглас

Read more +29 May 2020 By rdcpolog in RDC Polog

Invitation for submission of tenders ref.no 0507-147/2 (extended deadline to 04.06.2020 at 12:00h)

Read more +13 March 2020 By rdcpolog in Headline, RDC Polog

Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на проектот “Зајакнување на алтернативниот туризам во руралните подрачја на Полог”

Read more +13 March 2020 By rdcpolog in Headline, RDC Polog

Shpallje për konsulenca publike të dokumenteve për ruajtje të mjedisit jetësor dhe aspekteve sociale në kuadër të projektit “Përforcimi i turizmit alternativ në zonat rurale të Pollogut”

Read more +13 March 2020 By rdcpolog in Headline, RDC Polog

Announcement of Public Consultation on Safeguards Documents within the project “Fostering Alternative Tourism in Rural Areas of Polog”

Read more +24 December 2019 By rdcpolog in Municipalities

Komuna e Gostivarit fitoi një eskavator.

Read more +24 December 2019 By rdcpolog in Municipalities

Komuna e Bogovinës fitoi një maqinë për pastrimin e rrugëve.

GALLERY

STAFF

Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships

Fatmir Saiti

Email: fatmir.saiti@rdcpolog.mk

Bojana Mladenovic

Email: bojana.mladenovic@rdcpolog.mk

PARTNERS

TOP