Информација

Ве информираме дека нашиот Бизнис Центар при Центарот за развој на Полошки плански регион обезбедува БЕСПЛАТНА МЕНТОРСКА ПОДДРШКА за сите заинтересирани трговски друштва, во процесот на изработка на Вашата предлог апликација.

Остварувањето на правото за бесплатна менторска поддршка се добива по принципот – “прв пријавен, прв услужен”. За да ја искористите оваа извонредна можност, потребно е само да пополните апликациската форма, до која може да пристапите со едноставно кликање на следниот линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEybr3f7DX0Y55lF-Og6HDS-WWWmUERkXd3T6Waoe21QV21A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

На повикот сите заинтересирани може да аплицираат најдоцна до 8-ми август 2022 година, до 14.00 часот, а целата проектна документација и начинот на аплицирање се целосно достапни на веб страницата

https://fitr.mk/startapuvaj4/

Формиран Совет за социјална заштита на Полошкиот плански регион

Формиран Совет за социјална заштита на Полошкиот плански регион

Денеска на 03.06.2022 година во просториите на Youth and Community Center во Гостивар се одржа Конститутивна Седница и се формираше Советот за социјална заштита на Полошкиот плански регион каде членови се градоначалниците на сите девет општини на Полошкиот плански регион и директорите на Центрите за социјална работа во регионот, на Тетово и Гостивар. Центарот за развој на Полошкиот плански регион има улога на административно тело.

За претседател на Советот за социјална заштита  на Полошкиот плански регион едногласно беше избран градоначалникот на општина Желино, г.Блерим Сејдиу со мандат од една година.

На Седницата беше усвоен Деловникот за работа со кој се уредува начинот на работа на Советот за социјална заштита исто така беа задолжени директорите на Центрите за социјална работа во регионот на Тетово и Гостивар што е можно побрзо да го спремат и прилагодат со податоци од општините од ППР, Предлогот за потребата од развивање на социјални услуги во Полошкиот планскиот регион, видот и начинот на воспоставување на услугите, кој преглед во иднина ќе овозможи да се искористат капацитетите на Центарот за развој и да се аплицира за проекти од областа на социјалната заштита.

Од страна на експертот од областа на социјалната заштита ангажиран од страна на СДЦ г.Јован Манасиевски, имаше воведно обраќање пред присутните пред кои го нагласи значењето на конституирањето на овој Совет и истакна дека со тоа се прави чекор кон децентрализација на социјалната заштита. Исто така се задржа и ги потенцираше потребите на Полошкиот регион од областа на социјалната заштита, како што е потребата не само од градење на старечки домови, туку и развивање на мерката помош и нега во домот со што би биле опфатени поголем број на лица на кои им е потребна оваа грижа а не само изградбата на градинките.

За Полошкиот плански регион, од големо значење е и потребата од мапирање на социјалните ризици и формирање на Совети за социјална заштита во секоја општина, со цел донесување на Годишни планови за социјална заштита. Со овие планови ќе се дефинираат потребите и општините ќе можат да аплицираат за добивање на грантови, како и користење на европските и другите расположливи фондови.

Solid Waste Management in Polog Region – Phase I

The Centre for Development of the Polog Planning Region, located at the street address: Ilindenska No.335, SEEU Campus, building no. 602 1200 Tetovo, has a need for Procurement of Solar Photovoltaic System for the Rusino landfill within the project “Solid Waste Management in Polog Region, Phase I” financed by Swiss State Secretariat for Economic Affairs SECO. For that purpose, the Contracting Authority shall conduct a procurement using simplified competitive procedure. Therefore, we would like to invite you to submit your tender for the above mentioned subject of the procurement no later than 02.06.2022 at 12:00 at the address stated above.  Enclosed, you will find following documents:

I.  Instructions to tenderers
II. Terms of Reference
III. Tender form
IV. General Conditions of Supply Contract
V.  Special Conditions of Supply Contract

When preparing your tender, please use the tender form which is an integral part of this Request and fill in the English language.

Покана

Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР), Ве поканува на презентација на условите за аплицирање на отворениот јавен повик за инструментот за кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст. Сите  информации поврзани со конкретниот повик се достапни на следниот линк: Јавен конкурс  за кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст по редовна постапка – Фитр (fitr.mk)

 

Целта на овој инструмент е да се обезбеди финансиска поддршка за технолошки развој на претпријатија и приватни здравствени установи (ПЗУ) за забрзан економски раст, кои ги исполнуваат условите од Правилникот за инструментот за поддршка Кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст.

Презентацијата ќе ја реализираат надлежните лица од ФИТР, преку Бизнис центарот на Центарот за развој на Полошки плански регион, на инфо-сесија која ќе се одржи на ден 23.05.2022 година (понеделник) од 10:00 до 12:00 часот со апликацијата ЗООМ, на следниот линк:

 

https://us06web.zoom.us/j/87803491701?pwd=cVZNT2hKVXJycFhGYVBndU1YUHdxUT09 Meeting ID: 878 0349 1701

Passcode: 436393

Воедно, Ве информираме дека за да Ви се зголемат можностите за добивање финансиски средства, нашиот Бизнис Центар обезбедува БЕСПЛАТНА МЕНТОРСКА ПОДДРШКА за сите заинтересирани компании и приватните здравствени организации, во процесот на изработка на Вашата предлог апликација.

Остварувањето на правото за бесплатна менторска поддршка се добива по принципот – “прв пријавен, прв услужен”. За да ја искористите оваа извонредна можност, потребно е да се пријавите на следниот линк:

https://forms.gle/grQZTjpieqgCqa6H8

 

За дополнителни информации за повикот и менторската поддршка може да се обратите и на емаил адресата: manager@rdcpolog.mk  или директно да се јавите на  тел. број 075 246 951.

Ве молиме најдоцна до 23.05.2022 година (понеделник) до 09:00 часот да го пријавите присуството на претставник од Вашата компанија или здравствена организација на инфо-сесијата, на било кој од гореспоменатите контакти.

ЈАВЕН ПОВИК за обука за Microsoft Power BI

Центaр за развој на Полошки плански регион и Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово објавуваат Јавниот повик  за обуки за Microsoft Power BI. Јавниот повик се објавува во рамки на проектот Power Partnership for Polog ( PP4P ), за активност обуки за вработени во општинска администрација и студенти.

ЈАВЕН ПОВИК
за обука за Microsoft Power BI

Се повикуваат сите кандидати кои се заинтересирани за вклучување во обука  за Microsoft Power BI, да се пријават на јавниот повик и изразат интерес за учество.

Кандидатите треба да поседуваат:

  • Kомпјутер
  • Интернет конекција
  • Основно познавање на работа со релациони податоци.
  • Основно познавање на работа со не-релациони податоци.
  • Основно познавање на концепти за анализа на податоци и визуелизација.

 

Обуката ќе се одвива online преку платформата Microsoft Teams, во период од 30.05.2022 со почеток od 17:00h и вкупниот број на целата обука ќе изнесува 40 работни часа.Динамиката на наставата ќе се одвива пет пати неделно по 4 часа дневно.

Напомена* времето и динамиката на одржување на обуките има можност да биди променето доколку се утврди таква потреба.

Право на учество имаат кандидати кои се Информатичари, ГИС Специјалисти или Бизнис Аналисти од следните групи на кандидати:

  • вработени во општините на Полошкиот регион;
  • студенти од 4 година од горе наведените струки од универзитети од Полошкиот регион

Рок за пријавување : Јавниот повик е отворен до 23.05.2022 година. Пријавувањето е предвидено по принципот прв пријавен прв услужен до искористување на предвидениот број на кандидати.

Заинтересираните кандидати да достават документи со кои ќе докажат дека ги исполнуваат критериумите за избор наведени во Јавниот повик и тоа задолжително:

  • Пријава по Јавниот повик во која се наведени податоци за кандидатот (полн назив и контакт податоци) и докази согласно критериоумот со доставување на кратка биографија на кандидатот.

Пријавите по Јавниот повик со потребните документи да се достават на електронска пошта на manager@rdcpolog.mk.

Нецелосната документација и онаа доставена по истекот на рокот за аплицирање нема да биде разгледувана. Врз основа на јавниот повик, комисија за спроведување на Јавниот повик ги разгледува доставените пријави и составува листа на кандидати кои ги исполнуваат критериумите од огласот за учество на обуката.

 

 

Претседател на комисија

Славко Костоски

Втора (последователна) сесија од програмата „Регионални форуми во заедницата“- II фаза

Втора (последователна) сесија од програмата „Регионални форуми во заедницата“- II фаза

На 21.04.2022 (четврток) со почеток во 11:00 часот во просториите на „Ресторан Електра Гарден“ во с.Брвеница се одржа втората (последователна) сесија од програмата „Регионални форуми во заедницата“- II фаза, што се организира во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, кој е подджан на Министерството за локална самоуправа на РСМ и Швајцарската агенција за развој и соработка СДЦ.

На оваа форумска сесија беа презентирани 3 (три) концепт решенијата за предлог проектите за Грантова шема и презентација на 4 (четири) концепт решенија од листата на предлог проекти за Програмата за рамномерен регионален развој на БРР/МЛС за 2022, индикативно за 2023 година.

На втората форумска сесија се образложија критериумите за избор на проекти како и начинот на гласање од Грантова шема. По презентирање на проектите се изврши избирањее т.е рангирање на концептните решенија од грантовата шема.

Регионалниот форум во заедницата е програма која има за цел вклучување на граѓаните во процесот на донесување одлуки и зголемување на транспарентноста и одговорноста на општините и регионот.

 

II- Сотанок на Советот за развој на Полошки плански регион

II- Сотанок на Советот за развој на Полошки плански регион

 

На 15.04.2022 во просториите на Електра Гарден во с.Брвеница, се одржа седница по ред на Советот за развој на Полошкиот плански регион каде присутни беа скоро сите градоначалници на општините од Полошки плански регион, кои истовремено се членови на СРППР.

На оваа седница беа одобрени важни документи за тековното работење и функционирање на ЦРППР исто така се дискутираше за потребата од реализација на развојни проекти и одобрување на финансискиот план на центарот за 2022 година.

Се дискутираше и за претпријатието за управување со отпад Русино Полог за подобрување на функционирањето и обезбедувањето на подобри услуги и за ред други прашања кои ќе се решаваат во соработка со општините и Министерството за екологија.

Исто така, се разговараше за формирањето на Советот за социјална заштита и од страна на надворешниот експерт на МПС беше презентирано студиското патување во ЕУ, коj во исто време помина со поддршка на сите членови на СРППР.

 

Усвоени точки:

▪︎ Завршна сметка на ЦРППР за 2021 година,

▪︎ Годишен извештај за реализација на програмата за развој на Полошкиот плански регион 2021-2026, за 2021 година,

▪︎ Акционен план за 2022 година,

▪︎ Финансиски план за 2022 година,

▪︎ Членување на ЦРППР во Ican, и други.

 

Презентирана Студијата за оценка за влијанието врз животната средина за изградба на санитарна депонија во Русино

Презентирана Студијата за оценка за влијанието врз животната средина за изградба на санитарна депонија во Русино

 

Систематско подобрување на управувањето со цврстиот комунален отпад во Полошкиот регион, создавање на прописна санитарна депонија во блиска иднина во Русино и развој на постапка за нејзино затворање, се главни цели на Проектот за интегрирано управување со отпад, преку кој треба да се подобри управувањето со цврстиот отпад во Полошкиот регион. За таа цел, во општина Гостивар беше одржана јавна расправа на Студијата за оценка на влијанието врз животната средина за изградба на санитарна депонија за цврст неопасен комунален отпад во Русино, во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање, како надлежна институција.  Студијата за оценка на влијанието врз животната средина за изградба на санитарната депонија во Русино, како преодно решение, изврши идентификација и предвидување на можните влијанија од проектот, идентификација на основната состојба на животната средина, како и основните социо-економски услови во подрачјето каде ќе се спроведува проектот. Во овој  документ извршени се и предвидувања на предлог мерките за спречување, намалување и компензација на влијанието на депонијата.

Согласно наодите, идентификувани се мерки за спречување, намалување и компензација на влијанието од проектот и подготвен е акционен план за заштита на животната средина кој ги утврдува мерките и одговорностите. Со цел да се обезбеди правилна и ефикасна имплементација на спроведувањето на мерките, подготвен е мониторинг план, кои заедно со акциониот план треба да бидат обврска за идниот изведувач и оператор на депонијата.

Заклучоците на студијата покажуваат дека со создавањето на санитарна депонија во Русино, како преодно решение, идентификуваните влијанија врз животната средина можат да се избегнат со спроведување на соодветни мерки и соодветна контрола. Врз основа на стручен пристап, Студијата констатира дека реализацијата на овој проект не претставува закана за животната средина, туку неговата реализација ќе донесе придобивки за заедницата. Покрај тоа, изградбата на санитарна депонија во Русино ќе го реши проблемот со комуналниот отпад. Временската рамка за работа на депонијата Русино, како станитарна депонија, по имплементирање на предвидените мерки, се проценува на најмногу 10 години, а Студијата предвидува и план за нејзино затворање. Паралелно со овој процес ќе отпочне постапка за изнаоѓање на нова локација за регионална депонија.  Вкупната површина на локацијата е 117.850 м2, а има капацитет за прием на вкупно количество на отпад од 1.050.000 m³ или 90.000 – 100.000 тони годишно.

На јавната расправа, на која присустуваа претставници на деветте општини од полошкиот регион и претставници на институциите, претставници на невладиниот сектор и граѓани, беа презентирани и алтернативните решенија за депонијата Русино. Според наодите, затворањето на постоечката депонија и нејзино дислоцирање во овој момент е скапа и несоодветна алтернатива и ќе чини над 16 милиони евра, а за изнаоѓање на нова локација се потребни најмалку пет години. Во таа насока, се препорачува изградба на санитарна депонија во Русино, а во истовреме отпочнување на постапка за изнаоѓање на нова локација. На јавната расправа, заинтересираните имаа можност да ги искажат своите ставови во врска со проектот, а исто така беа одговорени и сите прашања поставени од присутните.

На јавната расправа беа презентирани и веќе преземените активности за подобрување на состојбата во депонијата Русино и забрзување на процесот на создавање на санитарна депонија. Неодамна сет мерки беа реализирани сет активности, чија реализација ќе придонесе кон подобрување на состојбите во Русино. Во рамките на овие активности изграден е систем за управување со исцедокот, со кој се оневозможува негово истекување надвор од локацијата преку собирање и рециркулација назад во телото на отпадот, со што значително се намалува негативното влијание врз околината. Покрај ова, инсталирана е вага со која точно се утврдуваат количините на отпад што пристигнуваат на локацијата, што е голем исчекор во создавање на подобри стандарди во депонијата. За да се подобри состојбата со цврстиот отпад и со цел  да се намали нивото на прашина што се генерира при транспорт, Центарот за развој на полошкиот регион, со поддршка на Министерството за локална самоуправа и Бирото за рамномерен развој, спроведе проект за реконструкција на  пристапниот пат до Русино. Поставена е и ограда по должина на патот за да се спречи нелегално фрлање на отпад покрај патот, а се разгледуваат и нови сообраќајни решенија.

Исто така, формирано е меѓу-општинско регионално претпријатие за управување со отпад, кое почна со работа. Неговата работа ќе биде финансирана од сите општини во Полошкиот регион и од јавните и приватни компании за собирање на отпад кои ќе дефинираат надомест за депонирање на отпад на депонијата.

Проектот за интегрирано управување со отпад, преку кој треба да се подобри управувањето со цврстиот отпад во Полошкиот регион е инициран од Центарот за развој на Полошкиот плански регион, поддржан од сите девет општини во регионот и од Министерството за животна средина и просторно планирање, а целта е подобрување на состојбата во депонијата Русино. Проектот ќе се имплементира во две фази. Првата фаза, која речиси е завршена ги вклучува горенаведените мерки и е финансирана од Швајцарскиот државен секретаријат за економски прашања (СЕКО). Во првата фаза се направени и подготовки за втора фаза, вклучувајќи и изработка на техничка и тендерска документација за изградба на санитарна депонија во Русино, за набавка на соодветна опрема и за зајакнување на капацитетите на општините и регионалните институции, како и за активности за подигање на јавната свест.

Во текот на првата фаза од проектот подготвен е Регионален план за управување со отпад во Полошкиот регион кој е одобрен од Министерството за животна средина и просторно планирање и усвоен од Советите на сите општините во регионот. Со усвојувањето на овој документ, општините во Полошкиот регион покажаа силна волја и заложба во напорите за обезбедување соодветно собирање и отстранување на отпад во следните 10 години. Усвојувањето на овој план е основа и предуслов за обезбедување на финансиски средства потребни за реализација на инвестициите планирани во втората фаза.

Студијата за оценка на влијанието врз животната средина е јавно достапна на интернет страницата на Министерството за животна средина и просторно планирање, како и на интернет страниците на Општина Гостивар и на Центарот за развој на Полошкиот плански регион.

 

Избрани нови членови на Советот за развој на Полошки плански регион

Избрани нови членови на Советот за развој на Полошки плански регион

По спроведувањето на Јавниот повик  за избор на член во Советот за развој на Полошкиот плански регион – претставник од здруженијата, интерес за аплицирање покажа само едно здружение и тоа:

  • Планинарски клуб „Љуботен“-Тетово

Мандатот на избраниот член – преставник од здруженијата г-дин Јован Божиноски и мандатот на г-дин Авни Арифи член– претставник од бизнис заедницата, кој беше номиниран од страна на Центарот за Бизнис и Иновации од УЈИЕ, Тетово ќе бидат верификувани на наредната седница на Советот за развој на Полошки плански регион

Информација

Информација за Студија  за оцена на влијание врз животната средина за проектот: “Проект за изградба на санитарна депонија за неопасен цврст комунален отпад, Русино “  во општина Гостивар

 

Врз основа на член 90 став 1 алинеја 3 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/2014, 44/2015 ,129/2015 , 39/2016 и 99/18) и член 4 од Правилникот за содржина на објавата на известувањето за намерата за спроведување на проект, на решението за потребата на оцена на влијанието на проектот врз животната средина, на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, на извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието врз животната средина и на решението со кое дава согласност или се одбива спроведувањето на проектот, како и начин на консултирање на јавноста („Службен весник на Република Македонија“ бр.33/06), Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека инвеститорот Центар за развој на Полошки плански регион, со седиште на ул. “Његошева 2” кат- I од Тетово, ја достави Студијата за оцена на влијание врз животната средина за Проектот: “Проект за изградба на санитарна депонија за неопасен цврст комунален отпад, Русино во општина Гостивар“.

Со проектот се предвидува санитарна депонија за полошки Плански регион да биде изградена над постојното тело на нестандарднта депонија Русино и ќе биде намената за одлагање на неопасен цврст комунален отпад.

Студијата е достапна за увид на веб страната на Министерството за животна средина и просторно планирање www.moepp.gov.mk , и  во општина Гостивар.

Секое лице, органите на државната управа, градоначалниците на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје, можат да го достават своето мислење, во писмена форма, до органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина.