Skip to content

INFORMATË

DATA

August 27, 2021

Kategoritë

,

INFORMATË

Të nderuar,

Biznes Qendra pranë Qendrës për zhvillim të rajonit planor të Pollogut vazhdon me sigurimin e përkrahjes mentorike për aplikim në Thirjen publike rrjedhëse të Fondit për inovacione dhe zhvillim teknologjik (FIZHT), për instrumentin për përkrahje “Grante të kofinancuara për komercializime të inovacioneve”.

I ftojmë të gjitha kompanitë e interesuara nga rajoni i Pollogut të cilat planifikojnë të aplikojnë në Thirrjen publike të shpallur nga FIZHT, për tu rregjistruar për përkrahje mentorike në linkun në vijim:

https://forms.gle/9PfCoj512gtWsK7m6

 

Me plotësimin e aplikacionit në linkun e lartpërmendur, kompania përfiton mundësinë e përkrahjes mentorike pa pagesë gjatë procesit të përpilimit të aplikacionit për Thirrjen publike të FIZHT.

Vërrejtje: Për arsye se mjetet për përkrahje mentorike janë të kufizuara, rradhitja e kompanive shfrytëzuese të së njëjtës do të përcaktohet sipas principit i paraqituri i parë, i shërbyeri i parë.

Informacine të detajuara përthirrjen mund të gjeni në linkun në vijim: https://fitr.mk/komercijalizacija2021/apo të drejtoheni tek Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut nëpërmjet e-mailit në info@rdcpolog.mk ose në telefonin 044/618-062.

 

Me respekt,

Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut

Ndani:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy