Skip to content

Informatë

DATA

May 27, 2021

Kategoritë

 

Të nderuar,

 

Biznes qendra pranë Qendrës për zhvillim të rajonit planor të pollogut vazhdon me sigurimin e përkrahjes mentorike për aplikim në Thirrjen publike rrjedhëse të Fondit për inovacione dhe zhvillim teknologjik, për financim nën Instrumentin për përkrahje “Grante të kofinancuara për shoqëri tregtare të sapoformuara start-up dhe spin of – STARTAPUVAJ 3”.

I ftojmë të gjitha kompanitë e interesuara nga rajoni i Pollogut të cilat planifikojnë të aplikojnë në Thirrjen e shpallur publike në FIZHT, të paraqiten për përkrahje mentorike në linkun në vijim:  https://forms.gle/wak9Yjw5e3MWTbGA7

Me plotësimin e aplikacionit në linkun e lartpërmendur, kompania përfiton mundësi për përkrahje mentorike pa pagesë gjatë procesit të përgatitjes së aplikacionit për Thirrjen publike të FIZHT.

Vërrejtje: Për arsye se mjetet për përkrahje mentorike janë të kufizuara, rradhitja e kompanive shfrytëzuese të së njëjtës do të përcaktohen sipas principit i pari i paraqitur, i pari i shërbyer.

Informacione më të detajuara për thirrjen mund të gjeni në linkun në vijim: https://fitr.mk/startapuvaj3/  ose të drejtoheni tek Biznes qendra pranë Qendrës për zhvillim të rajonit planor të pollogut nëpërmjet e-mailit në info@rdcpolog.mk ose në telefonin 044/618-062.

 

Me respekt,

Qendra për Zhvillim të Rajonit Planor të Pollogut

Ndani:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy