Skip to content

Komuna e Gostivarit fitoi një eskavator.

DATA

December 24, 2019

Kategoritë

Me date 19.12.2020 Komuna e Gostivarit fitoi një eskavator e cila u sigurua nga Qendra për zhvillim të rajoni planor të Pollogut perms Birosë për zhvillim të barabartë rajonal dhe Ministrisë për Vetëqeverisjes Lokale si dhe në partneritet me Komunën e Gostivarit.

Vlera e proejktit ariti vlerën prej 5.835.100 denarë prej nga 1.689.475 u siguruan nga Komuna e Gostivarit edhe atë si koofinancim dhe pjesa qetër perms programs për zhvillim të barabartë rajonal 2018.

Qëllimi I këti projekti ishtë që perms furnizimit me një eskavator të rri me të gjitha paisjet e saja plotësuese të rris kapacitetin komunal, gjegjësisht kapacitetin e ndërmarjve publike.

Ndani:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram