Skip to content

U realizua trajnimi për përmirësimin e Aftësive të Komunikimit

DATA

December 8, 2022

Kategoritë

U realizua trajnimi për përmirësimin e Aftësive të Komunikimit

Më 29.11.2022, Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut e organizoi punëtorinë për komunikim efektiv dhe ngritjen e dukshmërisë së zhvillimit rajonal, në të cilën morën pjesë të punësuarit e Qendrës bashkë me përfaqësues nga komunat, sektori joqeveritar dhe komuniteti i biznesit, ku ndër të tjera patën mundësinë të njihen me krijimin e planit PR dhe Brif, si dhe trajnim për paraqitje publike.

U nxorrën konkluzione dhe u theksua se të gjithë aktorët duke përmirësuar aftësitë personale dhe të përbashkëta të komunikimit së bashku mund të kontribuojnë në një transparencë më të mirë në promovimin e zhvillimit rajonal dhe të resurseve zhvillimore.

Punëtoria ishte pjesë e aktiviteteve të planifikuara në kuadër të projektit “Zhvillimi i  qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës barabartë rajonal”– faza 2, i mbështetur financiarisht nga Ambasada Zvicerane dhe Ministria e Vetëqeverisjes Lokale.

Ndani:

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy