Skip to content

Author: Полошки Плански Регион

Sesion informativ për shkëmbimin e përvojave dhe mësimeve të nxjerra nga pilotimi i konstituimit të Këshillit të Mbrojtjes Sociale në një rajon planor

Qendra për Zhvillimin e Rajonit Planor të Pollogut në kuadër të projektit “Zhvillimi i balancuar rajonal i qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës” i financuar nga Konfederata Zvicerane dhe Ministria e Vetëqeverisjes Lokale,
Прочитајте повеќе

INFORMATË

INFORMATË Të nderuar, Biznes Qendra pranë Qendrës për zhvillim të rajonit planor të Pollogut vazhdon me sigurimin e përkrahjes mentorike për aplikim në Thirjen publike rrjedhëse të Fondit për inovacione
Прочитајте повеќе

Thirrje Publike

Thirrje Publike Për zhvillim të vazhdueshëm të mjediseve rurale dhe bashkësive rurale nevojitet bashkim i të gjitha palëve të interesit të cilët nëpërmjet mundësive dhe aktiviteteve të tyre mund të
Прочитајте повеќе

Informatë

  Të nderuar,   Biznes qendra pranë Qendrës për zhvillim të rajonit planor të pollogut vazhdon me sigurimin e përkrahjes mentorike për aplikim në Thirrjen publike rrjedhëse të Fondit për
Прочитајте повеќе