Skip to content

Рuntori nga fusha e planifikimit urban dhe komunikacionit-për projektin Plani për lëvizje të qëndrueshme urbane

DATA

December 26, 2022

Kategoritë

Рuntori nga fusha e planifikimit urban dhe komunikacionit-për projektin Plani për lëvizje të qëndrueshme urbane

Me datë 20.12.2022 u mbajt punëtoria e organizuar nga Qendra për zhvillim të rajonit planor të Pollogut me temë: “Transformimi hapësinor i rajonit, në raport me zhvillimin urban të komunave dhe lëvizshmërinë brenda dhe ndërmjet komunave në rajon”, ku morën pjesë kryetarët e komunave, përfaqësuesit e komunave nga sektori i planifikimit urban dhe trafikut, përfaqësues të Ministrisë së Punëve të brendshme dhe palët e interesuara nga rajoni i Pollogut. Në punëtori u bë një prezantim për zhvillimin e lëvizjes urbane nga konsulentët e komunës së Tetovës, përfaqësues të kompanisë, Open Urban Practice – OUP, si dhe një prezantim i analizës së gjendjes ekzistuese dhe modelit të transportit (base scenario) nga konsulenti i QZHRPP, 24 ING Manastir – APPIA doo Ljubljana, Slloveni.

Ndani:

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy