Skip to content

Month: December 2019

Komuna e Gostivarit fitoi një eskavator.

Me date 19.12.2020 Komuna e Gostivarit fitoi një eskavator e cila u sigurua nga Qendra për zhvillim të rajoni planor të Pollogut perms Birosë për zhvillim të barabartë rajonal dhe
Прочитајте повеќе

Komuna e Bogovinës fitoi një maqinë për pastrimin e rrugëve.

Me date 19.12.2020 Komuna e Bogovinës fitoi një maqinë për pastrimin e rrugëve e cila u sigurua nga Qendra për zhvillim të rajoni planor të Pollogut permes Birosë për zhvillim
Прочитајте повеќе

Lajmërim

Прочитајте повеќе