FORGOT YOUR DETAILS?

LAJME

Read more +13 March 2020 By rdcpolog in Headline, RDC Polog

Shpallje për konsulenca publike të dokumenteve për ruajtje të mjedisit jetësor dhe aspekteve sociale në kuadër të projektit “Përforcimi i turizmit alternativ në zonat rurale të Pollogut”

Read more +24 December 2019 By rdcpolog in Municipalities

Komuna e Bogovinës fitoi një maqinë për pastrimin e rrugëve.

Read more +24 December 2019 By rdcpolog in RDC Polog

Lajmërim

Read more +19 November 2019 By rdcpolog in RDC Polog

Menaxhimi i mbetjeve të ngurta në rajonin e Pollogut

Read more +19 November 2019 By rdcpolog in RDC Polog

Shpallje për debat publik për Propozim raportin për vlerësim strategjik

Read more +03 September 2019 By rdcpolog in Municipalities, RDC Polog

Plani rejonal për menaxhim me mbetjet pë rajonin e Pollogut

Read more +13 March 2019 By rdcpolog in RDC Polog

Anëtarët e rrjetit STEP nga rajoni i Pollogut dhe Elbasanit e organizuan punëtorinë e parë për krijimin e pakove të përbashkëta turistike

Read more +13 March 2019 By rdcpolog in Municipalities, RDC Polog

FORUMET RAJONALE NË BASHKËSI

Read more +12 March 2019 By rdcpolog in Municipalities, RDC Polog

Tetovë | Takimi me ambasadorin gjerman Thomas Norbert Gerberich

Read more +12 March 2019 By rdcpolog in Headline

FORUMET RAJONALE NË KOMUNITET

Read more +12 March 2019 By rdcpolog in RDC Polog

VII Session of the Council for Development of the Polog Planning Region

Read more +12 March 2019 By rdcpolog in RDC Polog

VI Session of the Council for Development of the Polog Planning Region

Read more +12 March 2019 By rdcpolog in RDC Polog

FTESË

TOP