FORGOT YOUR DETAILS?

Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот “Зајакнување на алтернативниот туризам во руралните подрачја на Полог”

ГАЛЕРИЈА

ТЕТОВО

ГОСТИВАР

БРВЕНИЦА

БОГОВИНО

МАВРОВО - РОСТУШО

ЈЕГУНОВЦЕ

ТЕАРЦЕ

ВРАПЧИШТЕ

ЖЕЛИНО

ПЕРСОНАЛ

Талентот победува игри, но тимската работа и интелигенцијата победуваат на шампионатот

Fatmir Saiti

Email: fatmir.saiti@rdcpolog.mk

Bojana Mladenovic

Email: bojana.mladenovic@rdcpolog.mk

ПАРТНЕРИ

TOP