Skip to content

ЈАВЕН ПОВИК за обука за Microsoft Power BI

ДАТУМ

мај 11, 2022

Категории

,

Центaр за развој на Полошки плански регион и Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово објавуваат Јавниот повик  за обуки за Microsoft Power BI. Јавниот повик се објавува во рамки на проектот Power Partnership for Polog ( PP4P ), за активност обуки за вработени во општинска администрација и студенти.

ЈАВЕН ПОВИК
за обука за Microsoft Power BI

Се повикуваат сите кандидати кои се заинтересирани за вклучување во обука  за Microsoft Power BI, да се пријават на јавниот повик и изразат интерес за учество.

Кандидатите треба да поседуваат:

  • Kомпјутер
  • Интернет конекција
  • Основно познавање на работа со релациони податоци.
  • Основно познавање на работа со не-релациони податоци.
  • Основно познавање на концепти за анализа на податоци и визуелизација.

 

Обуката ќе се одвива online преку платформата Microsoft Teams, во период од 30.05.2022 со почеток od 17:00h и вкупниот број на целата обука ќе изнесува 40 работни часа.Динамиката на наставата ќе се одвива пет пати неделно по 4 часа дневно.

Напомена* времето и динамиката на одржување на обуките има можност да биди променето доколку се утврди таква потреба.

Право на учество имаат кандидати кои се Информатичари, ГИС Специјалисти или Бизнис Аналисти од следните групи на кандидати:

  • вработени во општините на Полошкиот регион;
  • студенти од 4 година од горе наведените струки од универзитети од Полошкиот регион

Рок за пријавување : Јавниот повик е отворен до 23.05.2022 година. Пријавувањето е предвидено по принципот прв пријавен прв услужен до искористување на предвидениот број на кандидати.

Заинтересираните кандидати да достават документи со кои ќе докажат дека ги исполнуваат критериумите за избор наведени во Јавниот повик и тоа задолжително:

  • Пријава по Јавниот повик во која се наведени податоци за кандидатот (полн назив и контакт податоци) и докази согласно критериоумот со доставување на кратка биографија на кандидатот.

Пријавите по Јавниот повик со потребните документи да се достават на електронска пошта на manager@rdcpolog.mk.

Нецелосната документација и онаа доставена по истекот на рокот за аплицирање нема да биде разгледувана. Врз основа на јавниот повик, комисија за спроведување на Јавниот повик ги разгледува доставените пријави и составува листа на кандидати кои ги исполнуваат критериумите од огласот за учество на обуката.

 

 

Претседател на комисија

Славко Костоски

Споделeте:

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

I accept the Privacy Policy