Skip to content

Month: јануари 2022

Информација

Информација за Студија  за оцена на влијание врз животната средина за проектот: “Проект за изградба на санитарна депонија за неопасен цврст комунален отпад, Русино “  во општина Гостивар   Врз
Прочитајте повеќе

Координативен состанок во врска со проектите за алтернативен пристап до депонија Русино

Координативен состанок во врска со проектите за алтернативен пристап до депонија Русино   Денеска во просториите на Центарот за развој на Полошкиот плански регион се одржа координативен состанок со претставници
Прочитајте повеќе