Skip to content

РЕГИОНАЛНИ ФОРУМИ ВО ЗАЕДНИЦАТА

ДАТУМ

март 13, 2019

Категории

Центарот за развој на Полошкиот плански регион во рамките на проектот: “Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој” финансиски поддржан од страна на Министерството за локална самоуправа и Швајцарската Агенција за развој и соработка (SDC), започна со реализација на Регионални форуми за идентификација на проектни идеи во регионот.

На 07.03.2019 година, со почеток во 12:00 часот, во ресторан Дриада, с.Гајре, Тетово, се одржа третата регионална форумска сесија во рамки на програмата Регионални форуми во заедницата.

На третата форумска сесија се направи краток осврт на претходните форумски сесии, се презентираа уште еднаш петте проектни концепти и се објасни начинот на гласање. Првите три предлог-проекти кои добија најмногу гласови од работните маси ќе се претстават пред Советот за развој на Полошкиот плански регион и истите ќе бидат предложени на донаторот – Швајцарската Агенција за развој и соработка, за финансирање.

Работните маси одлучија за трите приоритетни проекти во Полошкиот регион, односно:

1. Паметни Инфо и Промо Центри (Smart Tourist Info and Promo Offices);

2. Основање на бизнис инкубатор во Полошкиот регион; 3. Уредување на планинско рекреативни патеки на Шар Планина и Сува Гора.

The Center for Development of the Polog Planning Region has started with the realization of Regional forums for identification of project ideas in the region, one of the activities within the project: “Sustainable and Inclusive Balanced Regional Development” financially supported by the Ministry of Local Self-Government and the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC).

Споделeте:

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram